Náhradní plnění 2024

Aktualizováno: 08.01.2024

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Zaměstnávání OZP

OZP je zkratka, která se používá pro označování osob zdravotně postižených. Přesná definice toho, kdo je podle zákona považován za osobu se zdravotním postižením, naleznete v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Za osobu zdravotně postiženou je považována ta, které je přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně či osoba zdravotně znevýhodněná.

Tito lidé mají díky svému postižení ztíženou pozici na pracovním trhu. Stát se ale snaží zaměstnávání zdravotně postižených občanů podporovat různými způsoby. Hlavním cílem tohoto jednání je zajistit, aby OZP osoby měli větší šanci uplatnit se na pracovním trhu. Díky této skutečnosti mají možnost zvýšit kvalitu svého života, nalézt pro sebe uplatnění a využít svých schopností. Cesty, jakými se stát snaží podporovat zaměstnávání OZP je několik:

  • vytváření chráněných pracovních míst
  • přispívání a podporování zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP osoby
  • zavádění povinného podílu pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, kterým vzniká ze zákona povinnost zaměstnávat OZP osoby ve 4% podílu celkového počtu zaměstnanců

 

Jak lze tedy povinný podíl splnit pomocí náhradního plnění?

Kalkulačka je nyní aktuální pro rok 2023, jak Český statistický úřad oznámí průměrnou měsíční mzdu za I. až III. čtvrtletí roku 2024, bude aktuální pro rok 2024. Zde si můžete vypočítat odběr náhradního plnění pro aktuální rok - Kalkulačka náhradního plnění

 

Díky odběru našich služeb splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví.

Služby, které můžete v rámci náhradního plnění odebírat

Služby je možné kombinovat a sestavit si tak praktický balíček na míru.

Výhody odebírání služeb

  • Podpora zaměstnávání OZP
  • Úspora na odvodech státu
  • Splnění zákonem stanovený povinný podíl OZP
  • Úspora času a peněz
  • Zisk užitečných služeb
  • O administraci se postaráme my
  • Vyhnutí se pokutě až 1.000.000 Kč

Kamil Mička

Bezpečnostní a úklidové
služby, Facility management

pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

KONTAKT »

Tel.:+420 725 557 074

E-mail: info@kamil-micka.cz

IČ: 655 17 971

Korespondenční adresa:
28. října 165, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory