Náhradní plnění 2014

Aktualizováno: 16.01.2015

Pro rok 2014 se v oblasti plnění povinného podílu zaměstnanců OZP (osob se zdravotním postižením) v podstatě nic nezměnilo. Stále platí legislativa z roku 2012.

Podmínky pro náhradní plnění 2014

Povinný podíl 4 % v zaměstnávání OZP platí nadále pro všechny zaměstnavatele s 25 zaměstnanci a více, platí také pro státní instituce a rozpočtové organizace.

Povinný podíl splníte buď přímým zaměstnáváním OZP, odvodem státu, nebo náhradním plněním, případně využijete tyto možnosti kombinovaně.

Formou náhradního plnění podpoříte zaměstnanost postižených občanů, neboť v praxi odebíráte služby (event. zboží, či zakázky) od poskytovatelů náhradního plnění, tj. od zaměstnavatelů OZP v nadpolovičním podílu. Rád Vám dodavatele služeb s náhradním plněním doporučím a zajistím pro Vás kvalitní podpůrné služby.

Mnohé firmy v Ostravě a v Moravskoslezském kraji nemají možnost vytvářet chráněná pracovní místa pro postižené pracovníky. Odvod do státního rozpočtu však není ideálním řešením. Pokud využijete náhradní plnění, tedy například odběrem praktických služeb, peníze na odvodu státu ušetříte.

Limit pro poskytování náhradního plnění 2014

Zákonem je stanoven maximální limit v poskytování náhradního plnění 2014, který dodavatelům služeb pro náhradní plnění nedovoluje poskytovat své služby za jednoho svého OZP pracovníka ve větší míře než je suma 36 x průměrná mzda 2013.

Tímto limitem může dojít k brzkému vyčerpání služeb v režimu náhradního plnění. Proto doporučuji všem firmám, které chtějí služby pro náhradní plnění 2014 odebírat, aby tyto služby poptaly co nejdříve a zajistili si tak smluvně své náhradní plnění. 

Služby pro náhradní plnění 2014

Pro náhradní plnění Vám zajistím tyto služby s ohledem na Vaše požadavky a přání:

Kontaktujte mě!

* povinné položky

Kamil Mička

Bezpečnostní a úklidové
služby, Facility management

pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

KONTAKT »

Tel.:+420 725 557 074

E-mail: info@kamil-micka.cz

IČ: 655 17 971

Korespondenční adresa:
28. října 165, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory