Náhradní plnění 2020

Aktualizováno: 16.02.2023

Co je náhradní plnění?

Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, ze zákona Vám vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, Vaší povinností je zaměstnat jednoho OZP pracovníka.

Zaměstnávání OZP

OZP je zkratka, která se používá pro označování osob zdravotně postižených. Přesná definice toho, kdo je podle zákona považován za osobu se zdravotním postižením, naleznete v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Za osobu zdravotně postiženou je považována ta, které je přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně či osoba zdravotně znevýhodněná.

Tito lidé mají díky svému postižení ztíženou pozici na pracovním trhu. Stát se ale snaží zaměstnávání zdravotně postižených občanů podporovat různými způsoby. Hlavním cílem tohoto jednání je zajistit, aby OZP osoby měli větší šanci uplatnit se na pracovním trhu. Díky této skutečnosti mají možnost zvýšit kvalitu svého života, nalézt pro sebe uplatnění a využít svých schopností. Cesty, jakými se stát snaží podporovat zaměstnávání OZP je několik:

  • vytváření chráněných pracovních míst
  • přispívání a podporování zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP osoby
  • zavádění povinného podílu pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, kterým vzniká ze zákona povinnost zaměstnávat OZP osoby ve 4% podílu celkového počtu zaměstnanců

Vytvoření pracovního místa pro zdravotně znevýhodněné občany je rozhodně krok správným směrem. Zaměstnávání OZP je obklopeno mnoha předsudky. Přitom podle ohlasů firem, které se specializují na zaměstnávání zdravotně postižených či znevýhodněných osob, se většinou jedná o ty nejpečlivější a nejpilnější zaměstnance. Možnost vykonávat práci a zapojit se tak do chodu společnosti má pro takové osoby nesmírnou cenu. Rozhodně se tedy nejedná o pracovníky, kterým by nezáleželo na výsledcích jejich práce a zaměstnavatelé by s nimi nebyli spokojení.

Jak lze tedy povinný podíl splnit pomocí náhradního plnění?

Povinný podíl splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2020. Za rok 2019 byla průměrná měsíční mzda za 33 429 Kč. Ke splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP tedy vaše firma odebere služby ve výši 7 x 33 429 Kč tedy 234 003,- Kč.

Služby, které můžete v rámci náhradního plnění odebírat

Služby je možné kombinovat a sestavit si tak praktický balíček na míru.

Výhody odebírání služeb

  • Podpora zaměstnávání OZP
  • Úspora na odvodech státu
  • Splnění zákonem stanovený povinný podíl OZP
  • Úspora času a peněz
  • Zisk užitečných služeb
  • O administraci se postaráme my
  • Vyhnutí se pokutě až 1.000.000 Kč

Kamil Mička

Bezpečnostní a úklidové
služby, Facility management

pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

KONTAKT »

Tel.:+420 725 557 074

E-mail: info@kamil-micka.cz

IČ: 655 17 971

Korespondenční adresa:
28. října 165, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory